ناریخ انتشار : 18 آذر 1397
...
نمایش بیماری خانواده میم

بیماری خانواده میم در سالن تئاتر مستقل تبریز

نمایش بیماری خانواده میم از 20 آذر 97 در سالن تئاتر مستقل تبریز به صحنه خواهد رفت .

نمایش "بیماری خانواده میم" به کارگردانی امید سعیدپور از 20 آذر 97 در سالن تئاتر مستقل تبریز به صحنه خواهد رفت .

نویسنده این اثر فائوستو پاراویدینو از نویسندگان ایتالیایی ست . بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه رضا رجایی، مینا پناهی، سنا پورسعیدی، علی پوریان، مهرداد سعادت،سیامک افسایی، وحید مبصری میباشد.

تهیه کننده این اثر علی سلیمانی و سرپرستی گروه با دکتر پرویز پرتوی میباشد.

"بیماری خانواده میم" ، تولید گره هنری"مان" میباشد .

از 20 آذر 97، ساعت18:30 در سالن تئاتر مستقل تبریز به روی صحنه میرود.