ناریخ انتشار : 24 آذر 1397
...
حیدربابا یا سلام

نمایش حیدربابا یا سلام از 28 آذر 97 در تبریز

نمایش "حیدربابا یا سلام" از 28 آذر 97 در تبریز ، در سالن اقبال آذر موسسه الف به روی صحنه میرود.

اپرت "حیدربابا یا سلام" اثر عبدالحسین لاله بعد از 27سال ، دوباره در تبریز به روی صحنه میرود. این نمایش که براساس منظومه "حیدربابایه سلام" استاد شهریار نوشته شده است پیش از این، از سال 1371 در تهران، تبریز، باکو و استانبول تا سال 76 روی صحنه رفته است . اجرای موزیکال حیدربابا یا سلام متشکل از گروه 75 نفری اجراگران به روی صحنه میباشد و تهیه کننده نمایش محسن خدابنده و دراماتورژی آن را آیدین سرداری نیا بعهده گرفته است.

اجرای اپرت "حیدربابا یا سلام" به کارگردانی دکتر عبدالحسین لاله از 28 آذر 97، ساعت 19 در سالن اقبال آذر موسسه بین المللی الف، به اجرا در خواهد آمد.