ناریخ انتشار : 11 دی 1397
...
تمدید شد؛

سئانس چهارم کنسرت رحیم شهریاری تمدید شد

حسب استقبال تماشاگران عزیز سئانس چهارم کنسرت رحیم شهریاری تمدید شد

حسب استقبال تماشاگران عزیز سئانس چهارم کنسرت رحیم شهریاری تمدید شد.جهت خرید و رزرو بلیط به سایت یا اپلیکیشن شهریز shahriz.com  مراجعه کنید .