ناریخ انتشار : 06 مرداد 1398
...
کنسرت رحیم شهریاری

تمدید کنسرت رحیم شهریاری در تبریز

کنسرت رحیم شهریاری در تبریز برای سانس 18:30 تمدید شد!

بنابر درخواست علاقه مندان و استقبال شما هنر دوستان محترم سانس 18:30 کنسرت رحیم شهریاری تمدید میشود تا فرصت حضور در این اجرا درحد توان برای همگان فراهم شود/.

آغاز بلیط فروشی سانس 18:30 کنسرت رحیم شهریاری برای تاریخ 14 مرداد 98، روز دوشنبه 7مرداد راس ساعت 15 از طریق سایت و اپکیلیشن شهریز به نشانی shahriz.com انجام خواهد شد.