ناریخ انتشار : 01 آبان 1398
...
کنسرت خواننده های بومی

کنسرت خواننده های بومی

آیا کنسرت خواننده های بومی سال ۹۸اجرا میشه؟
* زمزمه های اجرای کنسرت هنرمندانی مانند رحیم شهریاری ،علی پرمهر ،افشین اذری سال ۹۸ در تبریز