ناریخ انتشار : 13 دی 1398
...
زمانبندی جدید کنسرت ها اعلام شد

لغو کنسرت رحیم شهریاری

با توجه به اعلام سه روز عزای عمومی در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، کنسرت رحیم شهریاری لغو و زمان جدید طبق برنامه ذیل اعلام می گردد.
کنسرت روز جمعه ١٣دي به روز سه شنبه ١٧دی ساعت ٢١ و كنسرت روز شنبه ۱۴ دي به روز سه شنبه ١٧دی ساعت ۱۸/۳۰ انتقال یافت . #شهریز

برچسب :