ناریخ انتشار : 16 دی 1398
...
آخرین خبر ها در مورد اجرای کنسرت فرزاد فرزین

تاریخ جدید کنسرت فرزاد فرزین تبریز

کنسرت فرزاد فرزین به 3 و 4 بهمن ماه 98 انتقال یافت.

با توجه به کنسلی کنسرت ها در دومین هفته دی ماه 98 ، کنسرت فرزاد فرزین مورخه های (15 دی به 3 بهمن )و (16 دی ماه به 4 بهمن )انتقال یافت.

            *** سانس تاریخ های قبلی تغییری نیافته و بلیط های صادر شده نیز برای تاریخ های جدید معتبر است ***