ناریخ انتشار : 09 مهر 1397
...
بابک نهرین: زنده هستم

خودم باورم شدکه فوت کردم/بابک نهرین:قطعا از مراجع قضایی پیگیر این شایعه خواهم شد

از دیشب آرامش روحی و روانی من و خانوادام از بین رفته است این شایعه خواب را از چشمانم گرفته و علاوه بر من با خانواده و روحیه مردم آذربایجان بازی شده و قطعا از مراجع قضایی پیگیر این شایعه خواهم شدو تا جان در بدن دارم برای آوردن خنده بر روی لبان مردم یک لحظه هم دریغ نخواهم کرد

بابک نهرین هنرمند تبریزی طی گفتوگویی با شهریز درباره شایعه درگذشت خود ابراز داشت: از دیشب آرامش روحی و روانی من و خانوادام از بین رفته است و نمیدانم دربرابر این اقدامات ناشایست چه واکنشی نشان دهم آیا پخش این گونه شایعات و تصویر سازی ها کار انسانی است؟
وی افزود: نمیدانم چه کسی قصد دشمنی با من دارد که با روحیه خانواده من بازی میکند،چند سال پیش نیز یک شایعه مبنی بر اینکه بابک نهرین به ضرب چاقو کشته شد بود پخش شد ولی این شایعه آنقدر دردناک و برنامه ریزی شده بود که خودم نیز باورم شدکه فوت کردم،نکته جالب آن عکس ها هم این است که آن خودرو خودروی من نیست واز طرفی تصاویر به فصل زمستان مربوط میشود و الان فصل پاییز است.
این هنرمند تبریزی ادامه داد:شایعه فوت دیشبم به گونه ایی بود که من خودم حس میکردم فوت کردم و روح خودم  پیش خانواده ام است تا اینکه به خاک سپرده شوم ,این شایعه خواب را از چشمانم گرفته  و علاوه بر من با خانواده و روحیه مردم آذربایجان بازی شده و قطعا از مراجع قضایی پیگیر این شایعه خواهم شد که چرا با زندگی و حرفه من بازی میشود؟ 
نهرین در پایان گفت:نمیدانم چرا با این کارها میخواهند به خانواده و طرفداردانم لطمه روحی بزنند من هنوز زنده هستم و تا وقتی هم که جان در بدن دارم برای آوردن  خنده بر روی لبان مردم یک لحظه هم دریغ نخواهم کرد.