ناریخ انتشار : 11 آذر 1397
...
تئاتر عروسکی در تبریز

"بال اوغروسی" کار جدید علی برنون در تئاتر شهر تبریز

نمایش عروسکی "بال اوغروسی" کار جدید گروه میکا از 17 آذر 97 در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه خواهد رفت.

مدیر گروه هنری میکا از به صحنه رفتن نمایش جدید گروهش از 17 آذر 9 در تئاتر شهر تبریز حبر داد. "بال اوغروسی" با کارگردانی علی برنون، با همراهی 5صداپیشه،6عروسک گردان و 8 عروسک به روی صحنه خواهد رفت .