ناریخ انتشار : 13 آذر 1397
...
آخرین نامه دو اجرائه شد.

آخرین نامه از روز چهارشنبه 14م آذرماه،دوسئانسه خوانش میشود

نمایشنامه خوانی آخرین نامه جهت استقبال علاقه مندان و تماشاگران در تئاتر شهر تبریز، در ساعات 18:30 و19:30 خوانش میشود.این تغییر از فردا، چهارشنبه 14م آذرماه فعال خواهد شد .

نمایشنامه خوانی "آخرین نامه"برای سومین بار بعد از سالها، از 9 م تا 16 آذر ماه 97 در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه رفته است.

آخرین نامه،جهت استقبال علاقه مندان و تماشاگران ، از تاریخ 14م دردو سئانس 18:30 و 19:30 تا 16 آذرماه خوانش خواهد شد.این خوانش از امروز13م آذر با تخفیف 20 درصدی بلیط اینترنتی، تا پایان روز اجرا برای تماشاگران قابل خرید میباشد.برای خرید بلیط اینترنتی به سایت شهریز www.shahriz.com مراجعه کنید و یا با نصب اپلیکیشن شهریز از خدمات شهریز بهره مند شوید.