پردیس سینمایی ستاره باران


کنسرت ارکستر یاغیش

کنسرت ارکستر یاغیش

برگزار شد
خرید بلیط
نمایش  نازبالالار

نمایش نازبالالار

برگزار شد
خرید بلیط
نمایش باب، بوب، بیب

نمایش باب، بوب، بیب

پنجشنبه و جمعه ها
جنگ نازبالالار

جنگ نازبالالار

برگزار شد
جشن زمستانی ستاره باران

جشن زمستانی ستاره باران

برگزار شد
ناز بالالار

ناز بالالار

20 تیر 98
کنسرت ارکستر نوجوان یاغیش

کنسرت ارکستر نوجوان یاغیش

16 مردادماه 98
جشن بزرگ کودک و خانواده

جشن بزرگ کودک و خانواده

برگزار شد.
خرید بلیط
گروه نازبالالار (جشن شب یلدا )

گروه نازبالالار (جشن شب یلدا )

29 آذر 98
خرید بلیط
لیگ قهرمانان

لیگ قهرمانان

15 اسفند
سینمایی جاده قدیم

سینمایی جاده قدیم

برگزار شد
خرید بلیط
کمدی کچل اوغلان

کمدی کچل اوغلان

برگزار شد
خرید بلیط
سینمایی صوفی و دیوانه

سینمایی صوفی و دیوانه

برگزار شد
خرید بلیط
تست  001

تست 001

برای تست
خرید بلیط