رویدادها


یوسف مارالان - اسکو

یوسف مارالان - اسکو

کنسرت خنده - 29 اردیبهشت
خرید بلیط
گروه بابک نهرین - ارومیه

گروه بابک نهرین - ارومیه

جشن رمضان - 31 اردیبهشت
خرید بلیط
خاله شادونه

خاله شادونه

خرداد 98
پارک مینیاتوری

پارک مینیاتوری

محبت عشق زندگی - %10 تخفیف!
خرید بلیط
استخر اطهر

استخر اطهر

23 % تخفیف !
خرید بلیط
استخر صدرا

استخر صدرا

%12 تخفیف !
خرید بلیط
استخر رسالت

استخر رسالت

%30 تخفیف !
خرید بلیط
پارک آبی تبریز

پارک آبی تبریز

40 درصد تخفیف !
خرید بلیط
استخر و سونا دلفین سفید

استخر و سونا دلفین سفید

%40 تخفیف !
خرید بلیط
استخر و سونای کارگران 2

استخر و سونای کارگران 2

%33 تخفیف !
خرید بلیط
دلفیناریوم تبریز

دلفیناریوم تبریز

۵0 درصد تخفیف ویژه
خرید بلیط
کنسرت گروه سرد

کنسرت گروه سرد

برگزار شد
خرید بلیط