...

ایوان بند (مشگین شهر )

21 تیر 98

مکان : محله سید آباد ,

دسته بندی : کنسرت و موسیقی

امتیاز دهید : 3.7

کنسرت ایوان بند (عالیجناب)

تاریخ برگزاری : جمعه 21 تیرماه 1398

ساعت برگزاری : 17:30

محل برگزاری : مشکین شهر - سالن 2000 نفری (سیدآباد)

 قیمت بلیط ها

جایگاه همکف:

35000 تومان  الی  40000 تومان

گیشه های فروش بلیط حظوری :
کامپیوتر ژابیز : 04532541690
ماهان فیلم : 04532544970 

سانس ها
محله سید آباد - سالن 2000 نفری مشاهده سانسها
آدرس : مشگین شهر - مشکین شهر - خیابان امام خمینی- سالن 2000 نفری محله سید اباد
جمعه - 21 تیر 1398
ساعت 17:30