بزودی فعال خواهد شد

سانس ها
خانه جوان ارومیه - سالن شهید باکری مشاهده سانسها
آدرس : ارومیه - خیابان دانشکده - تقاطع خیابان برق
چهارشنبه - 29 اسفند 1397
ساعت 00:00
ساعت 14:05
مجتمع پتروشیمی - آمفی تئاتر پتروشیمی مشاهده سانسها
آدرس : تبریز - چایکنار - اول خیابان گلکار
خانه جوان ارومیه - خانه جوانان - طبقه همکف مشاهده سانسها
آدرس : ارومیه - خیابان دانشکده - تقاطع خیابان برق
چهارشنبه - 01 اسفند 1397
ساعت 12:00
مجتمع سینمایی 22 بهمن (ناجی) - تالار صیامی مشاهده سانسها
آدرس : تبریز - بلوار فارابی(چایکنار) - اول سربالایی ولیعصر
یکشنبه - 01 فروردین 1400
ساعت 00:00
مجتمع فرهنگی رفاهی امام علی - سالن امام علی(ع) مشاهده سانسها
آدرس : ارومیه - ارومیه كيلومتر ٣ جاده سرو
شنبه - 31 فروردین 1398
ساعت 00:00