...

استخر صدرا

%12 تخفیف !

مکان : استخر صدرا ,

دسته بندی : ورزشی تفریحی

امتیاز دهید : 0

 سانس های استخر صدرا تبریز:                      

سانس بانوان: شنبه و دوشنبه از ساعت 8 الی 18، یکشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 8 تا 13:30

سانس آقایان: شنبه و دوشنبه از ساعت 20:30 الی 23، یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 14 الی 23، جمعه از ساعت 8 الی 23

 

امکانات:
استخر شنا
بوفه 
پارکینگ
سونا بخار
سونا خشک
 استخر کودکان
جکوزی 
حمام ترکی 
حوضچه آب سرد

سانس ها
استخر صدرا - تایم بانوان مشاهده سانسها
آدرس : تبریز - تبریز - بلوار استاد شهریار ، بلوار گلکار، استخر صدرا
دوشنبه - 31 تیر 1398
ساعت 08:00
چهارشنبه - 02 مرداد 1398
ساعت 08:00
پنجشنبه - 03 مرداد 1398
ساعت 08:00
شنبه - 05 مرداد 1398
ساعت 08:00
دوشنبه - 07 مرداد 1398
ساعت 08:00
چهارشنبه - 09 مرداد 1398
ساعت 08:00
پنجشنبه - 10 مرداد 1398
ساعت 08:00
شنبه - 12 مرداد 1398
ساعت 08:00
دوشنبه - 14 مرداد 1398
ساعت 08:00
چهارشنبه - 16 مرداد 1398
ساعت 08:00
پنجشنبه - 17 مرداد 1398
ساعت 08:00
دوشنبه - 21 مرداد 1398
ساعت 08:00
چهارشنبه - 23 مرداد 1398
ساعت 08:00
پنجشنبه - 24 مرداد 1398
ساعت 08:00
شنبه - 26 مرداد 1398
ساعت 08:00
دوشنبه - 28 مرداد 1398
ساعت 08:00
چهارشنبه - 30 مرداد 1398
ساعت 08:00
پنجشنبه - 31 مرداد 1398
ساعت 08:00
استخر صدرا - تایم اقایان مشاهده سانسها
آدرس : تبریز - تبریز - بلوار استاد شهریار ، بلوار گلکار، استخر صدرا
دوشنبه - 31 تیر 1398
ساعت 20:30
پنجشنبه - 03 مرداد 1398
ساعت 14:00
جمعه - 04 مرداد 1398
ساعت 08:00
شنبه - 05 مرداد 1398
ساعت 20:30
یکشنبه - 06 مرداد 1398
ساعت 14:00
دوشنبه - 07 مرداد 1398
ساعت 20:30
پنجشنبه - 10 مرداد 1398
ساعت 14:00
جمعه - 11 مرداد 1398
ساعت 08:00
شنبه - 12 مرداد 1398
ساعت 20:30
یکشنبه - 13 مرداد 1398
ساعت 14:00
دوشنبه - 14 مرداد 1398
ساعت 20:30
پنجشنبه - 17 مرداد 1398
ساعت 14:00
جمعه - 18 مرداد 1398
ساعت 08:00
شنبه - 19 مرداد 1398
ساعت 20:30
یکشنبه - 20 مرداد 1398
ساعت 14:00
دوشنبه - 21 مرداد 1398
ساعت 20:30
پنجشنبه - 24 مرداد 1398
ساعت 14:00
جمعه - 25 مرداد 1398
ساعت 08:00
شنبه - 26 مرداد 1398
ساعت 20:30
یکشنبه - 27 مرداد 1398
ساعت 14:00
دوشنبه - 28 مرداد 1398
ساعت 20:30
پنجشنبه - 31 مرداد 1398
ساعت 14:00