...

استخر اطهر

23 % تخفیف !

مکان : اطهر ,

دسته بندی : ورزشی تفریحی

امتیاز دهید : 0

سانس ها
اطهر - تایم اقایان(اطهر) مشاهده سانسها
آدرس : مراغه - مراغه ، خیابان پاسداران ، داخل مجموعه ورزشی تختی ، استخر سرپوشیده اطهر
یکشنبه - 22 اردیبهشت 1398
ساعت 08:30
سه شنبه - 24 اردیبهشت 1398
ساعت 08:30
پنجشنبه - 26 اردیبهشت 1398
ساعت 08:30
یکشنبه - 29 اردیبهشت 1398
ساعت 08:30
سه شنبه - 31 اردیبهشت 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
پنجشنبه - 02 خرداد 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
جمعه - 03 خرداد 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
یکشنبه - 05 خرداد 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
سه شنبه - 07 خرداد 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
پنجشنبه - 09 خرداد 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
جمعه - 10 خرداد 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
یکشنبه - 12 خرداد 1398
ساعت 08:30
ظرفیت خالی : 500
اطهر - تایم بانوان(اطهر) مشاهده سانسها
آدرس : مراغه - مراغه ، خیابان پاسداران ، داخل مجموعه ورزشی تختی ، استخر سرپوشیده اطهر
دوشنبه - 23 اردیبهشت 1398
ساعت 20:00
چهارشنبه - 25 اردیبهشت 1398
ساعت 20:00
شنبه - 28 اردیبهشت 1398
ساعت 20:00
دوشنبه - 30 اردیبهشت 1398
ساعت 20:00
چهارشنبه - 01 خرداد 1398
ساعت 20:00
شنبه - 04 خرداد 1398
ساعت 20:00
دوشنبه - 06 خرداد 1398
ساعت 20:00
چهارشنبه - 08 خرداد 1398
ساعت 20:00
شنبه - 11 خرداد 1398
ساعت 20:00