سنتی


کنسرت رحیم شهریاری - تبریز

کنسرت رحیم شهریاری - تبریز

۲۲و۲۳دی
کنسرت سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی

بهمن ۹۸
کنسرت رحیم شهریاری-ارومیه

کنسرت رحیم شهریاری-ارومیه

10 دی
ارکستر پیوند

ارکستر پیوند

1 آذر 98
خرید بلیط
کنسرت بهرام ابراهیمی

کنسرت بهرام ابراهیمی

6 دی
خرید بلیط
ارکستر پیشکسوتان صداوسیما تبریز

ارکستر پیشکسوتان صداوسیما تبریز

27 آذر98
خرید بلیط
کنسرت اذربایجانی رحیم شهریاری

کنسرت اذربایجانی رحیم شهریاری

27 مرداد 98
کنسرت گروه بربطیان و دف نوازان حیران

کنسرت گروه بربطیان و دف نوازان حیران

4 مرداد 98
کنسرت ارکستر نوجوان یاغیش

کنسرت ارکستر نوجوان یاغیش

16 مردادماه 98
کنسرت دف نوازان

کنسرت دف نوازان

13 تیر 98