کمدی


جشن بزرگ کودک و خانواده

جشن بزرگ کودک و خانواده

31 مرداد ماه 1398
عمارت اردشیر

عمارت اردشیر

23 الی 25 مردادماه 1398
ناز بالالار

ناز بالالار

20 تیر 98
نمایش طنز مسافری از هند

نمایش طنز مسافری از هند

13 الی 23 تیر 98
گروه بابک نهرین - ارومیه

گروه بابک نهرین - ارومیه

جشن رمضان - 31 اردیبهشت
گلین گولاخ

گلین گولاخ

برگزار شد.
نهنگ قنبر- ارومیه

نهنگ قنبر- ارومیه

برگزار شد.
نهنگ قنبر- تبریز

نهنگ قنبر- تبریز

برگزار شد.
جنگ نازبالالار

جنگ نازبالالار

برگزار شد
نمایش باب، بوب، بیب

نمایش باب، بوب، بیب

پنجشنبه و جمعه ها