کنسرت


کنسرت حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد

24 آبان ۹۸
کنسرت گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک

برگزار شد.
کنسرت علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی

(با من بخوان) - 3 مرداد 98
ایوان بند (مرند)

ایوان بند (مرند)

برگزار شد.
کنسرت اذربایجانی رحیم شهریاری

کنسرت اذربایجانی رحیم شهریاری

27 مرداد 98
کنسرت پیشکسوتان موسیقی اصیل اذربایجانی

کنسرت پیشکسوتان موسیقی اصیل اذربایجانی

21 مرداد 98
کنسرت گروه بربطیان و دف نوازان حیران

کنسرت گروه بربطیان و دف نوازان حیران

4 مرداد 98
کنسرت ارکستر نوجوان یاغیش

کنسرت ارکستر نوجوان یاغیش

16 مردادماه 98
کنسرت دف نوازان

کنسرت دف نوازان

13 تیر 98
کنسرت حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده

6 مرداد 98