طنز و کمدی


ناز بالالار

ناز بالالار

20 تیر 98
نمایش طنز مسافری از هند

نمایش طنز مسافری از هند

13 الی 23 تیر 98
یوسف مارالان- عجب شیر

یوسف مارالان- عجب شیر

16 و 17 خرداد
دومین جشنواره بزرگ فروشگاه های زنجیره ای ملیسام

دومین جشنواره بزرگ فروشگاه های زنجیره ای ملیسام

1398/03/31
یوسف مارالان-تبریز

یوسف مارالان-تبریز

کنسرت خنده - 9 خرداد
یوسف مارالان - اسکو

یوسف مارالان - اسکو

کنسرت خنده - 29 اردیبهشت
گروه بابک نهرین - ارومیه

گروه بابک نهرین - ارومیه

جشن رمضان - 31 اردیبهشت
گلین گولاخ

گلین گولاخ

برگزار شد.
جشن بزرگ نیمه شعبان

جشن بزرگ نیمه شعبان

29 تا 31 فروردین
اولین جنگ شادی 1398

اولین جنگ شادی 1398

16و1۵ فروردین 98
نهنگ قنبر- ارومیه

نهنگ قنبر- ارومیه

برگزار شد.
نهنگ قنبر- تبریز

نهنگ قنبر- تبریز

برگزار شد.
جشن بزرگ کودک وخانواده

جشن بزرگ کودک وخانواده

برگزار شد
کاروان شادی

کاروان شادی

برگزار شد
جشن بزرگ روز مادر

جشن بزرگ روز مادر

برگزار شد
جنگ شادی

جنگ شادی

برگزار شد
کنسرت خنده اکبر اقبالی

کنسرت خنده اکبر اقبالی

برگزار شد
جنگ شادی بمب خنده

جنگ شادی بمب خنده

برگزار شد
جشن زمستانی ستاره باران

جشن زمستانی ستاره باران

برگزار شد
جنگ شادی

جنگ شادی

برگزار شد