...

کنسرت پیشکسوتان موسیقی اصیل اذربایجانی

21 مرداد 98

مکان : مجتمع پتروشیمی ,

دسته بندی : کنسرت و موسیقی

امتیاز دهید : 2.4

کنسرت
             پیشکسوتان موسیقی اصیل اذر بایجانی

با اجرای : 
                        استاد عباس عابدین زاده 

با حضور:
استاد بهروز دیبازر
استاد ارسطو نسیمی
استاد یوسف عبدالعظیم زاده 
استاد اسمعیل کریم پور
استاد علی غیرتمند حقیقی
استاد علیرضا قوی فکر
استاد صمد نیک نفس
استاد محمد رضا آذر منش
استاد نادر رحمانی
استاد محمد ورهرامی
استاد علی سروری
                  رهبر ارکستر : استاد بیژن شیخ باقری
                                                        سرپرست ارکستر: استاد مهداد کرباسی


تاریخ اجرا : ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

ساعت اجرا: ۲۱:۳۰ 

مکان اجرا : سالن پتروشیمی تبریز

سانس ها
مجتمع پتروشیمی - آمفی تئاتر پتروشیمی مشاهده سانسها
آدرس : تبریز - چایکنار - اول خیابان گلکار
دوشنبه - 21 مرداد 1398
ساعت 21:30